ข่าว

มติ ค รม 26 กันยายน 2566: การแต่งตั้งข้าราชการและบุคคลในตำแหน่งสำคัญ

ยินดีต้อนรับสู่รีวิว “มติ ค รม 26 กันยายน 2566: การแต่งตั้งข้าราชการและบุคคลในตำแหน่งสำคัญ” trên trang web cuoihoihoanggia.vn. ในบทความนี้เราจะให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับคำตัดสินสำคัญนี้ของรัฐบาลไทยและผลกระทบต่อประเทศชาตินี้ ในบทความนี้เราจะขุดเรื่องลึกลงไปในการเปลี่ยนแปลงและมุมมองของสังคมในการแต่งตั้งข้าราชการและบุคคลในตำแหน่งสำคัญ.

"มติ ค รม 26 กันยายน 2566: การแต่งตั้งข้าราชการและบุคคลในตำแหน่งสำคัญ"
“มติ ค รม 26 กันยายน 2566: การแต่งตั้งข้าราชการและบุคคลในตำแหน่งสำคัญ”

I. แนะนำเกี่ยวกับ มติ ค รม 26 กันยายน 2566


“มติครม 26 กันยายน 2566” เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ในวันที่ 26 กันยายน 2566 (ครม. คือคณะรัฐมนตรี) ซึ่งมีการพิจารณาและอนุมัติมติเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการและบุคคลในตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ ในรัฐบาลและกระทรวงต่าง ๆ ของรัฐบาลไทยในช่วงนั้น.

นายชัย วัชรงค์, โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวันที่ 26 กันยายน 2566 ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมติครมที่ได้ถูกอนุมัติในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนั้น โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ของการแต่งตั้งข้าราชการและบุคคลในตำแหน่งสำคัญของกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้:

 • กระทรวงมหาดไทย: มติครมอนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองและบุคคลในตำแหน่งสำคัญของกระทรวงมหาดไทย เช่น ที่ปรึกษารมช.มหาดไทยและผู้ช่วยเลขานุการ รมช.มหาดไทย.
 • กระทรวงสาธารณสุข: มติครมอนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองของกระทรวงสาธารณสุข เช่น ที่ปรึกษารมช.สาธารณสุข.
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์: มติครมอนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองและบุคคลในตำแหน่งสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น ที่ปรึกษารมช.เกษตรและสหกรณ์.
 • สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี: มติครมอนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองและบุคคลในตำแหน่งสำคัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เช่น รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง.

นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งบุคคลในตำแหน่งสำคัญที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และมีการกำหนดตำแหน่งรองนายกฯ รัฐมนตรีที่จะดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และมีการแต่งตั้งบุคคลในตำแหน่งข้าราชการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.

มติครม 26 กันยายน 2566 มีผลในการแต่งตั้งและบริหารงานของหน่วยงานราชการและกระทรวงต่าง ๆ ของรัฐบาลไทยในช่วงนั้นและมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ ในช่วงเวลานั้นด้วย.

แนะนำเกี่ยวกับ มติ ค รม 26 กันยายน 2566
แนะนำเกี่ยวกับ มติ ค รม 26 กันยายน 2566

II. การแต่งตั้งข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุข


ใน “มติครม 26 กันยายน 2566,” คณะรัฐมนตรีของประเทศไทยได้อนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข โดยเจตนาหลักคือการปรับปรุงและพัฒนาสายงานสาธารณสุขในประเทศ การแต่งตั้งข้าราชการเหล่านี้มีหลายตำแหน่งและบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานและบริหารจัดการสายงานสาธารณสุขของประเทศไทย นี่คือรายชื่อของบุคคลที่ถูกแต่งตั้งและตำแหน่งที่เขาได้รับ:

 1. พลเรือโท นิกรม เพชรวีระกุล: เขาถูกแต่งตั้งในตำแหน่งที่ปรึกษาของกระทรวงสาธารณสุข เป็นคนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านสาธารณสุขและมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือในการบริหารจัดการสายงานสาธารณสุขของกระทรวง.
 2. นางจิตรา หมีทอง: เธอถูกแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการของกระทรวงสาธารณสุข เป็นบุคคลที่มีหน้าที่ในการช่วยเสริมสร้างและดูแลการดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ ของกระทรวงเพื่อให้การบริหารจัดการสายงานสาธารณสุขเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

การแต่งตั้งข้าราชการสำคัญเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในกระบวนการบริหารจัดการของกระทรวงสาธารณสุข มีผลต่อนโยบายและโครงการในสาขาสุขภาพและสาธารณสุขของประเทศไทย การครม. ให้การสนับสนุนและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการแต่งตั้งเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ถูกแต่งตั้งมีความรู้และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับตำแหน่งและภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนนโยบายสาธารณสุขของประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม.

การแต่งตั้งข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุข
การแต่งตั้งข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุข

III. มติครม 26 กันยายน 2566: การแต่งตั้งข้าราชการและบุคคลในตำแหน่งสำคัญ


หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ “มติครม 26 กันยายน 2566: การแต่งตั้งข้าราชการและบุคคลในตำแหน่งสำคัญ” สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาและผลกระทบที่เกี่ยวข้องได้คร่าว ๆ ดังนี้:

ใน “มติครม 26 กันยายน 2566,” คณะรัฐมนตรีได้รับมติเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลในตำแหน่งสำคัญของกระทรวงต่าง ๆ และสำนักงานต่าง ๆ ในรัฐบาลประเทศไทย การแต่งตั้งเหล่านี้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 เป็นต้นไป และมีหลายตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการและดำเนินการตามนโยบายและโครงการของรัฐบาลไทยในแต่ละสาขางานและกระทรวงต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาและปรับปรุงสายงานที่เกี่ยวข้อง.

รายชื่อบุคคลที่ถูกแต่งตั้งและตำแหน่งที่เขาได้รับ มีความหลากหลายและครอบคลุมหลายสาขางาน เช่น สาธารณสุข, เกษตร, สาธารณประโยชน์, และสานักงานบริหารกลาง ซึ่งการแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนนโยบายและมั่นใจว่างานของรัฐบาลไทยดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ.

รวมถึงบรรทัดเมื่อ 26 กันยายน 2566 จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของบทบาทและการดำเนินงานของบุคคลที่ถูกแต่งตั้งในตำแหน่งเหล่านี้ และมีผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงทางด้านนโยบายของประเทศในอนาคต.

มติครม 26 กันยายน 2566: การแต่งตั้งข้าราชการและบุคคลในตำแหน่งสำคัญ
มติครม 26 กันยายน 2566: การแต่งตั้งข้าราชการและบุคคลในตำแหน่งสำคัญ

IV. การแต่งตั้งข้าราชการและบุคคลในตำแหน่งสำคัญที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี


การแต่งตั้งข้าราชการและบุคคลในตำแหน่งสำคัญที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการบริหารราชการในรัฐบาลประเทศไทย ซึ่งมีผลต่อการดำเนินงานและนโยบายของรัฐบาลในหลายสาขางาน ดังนี้:

 • นายชยุต ภุมมะกาญจนะ: ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการให้คำแนะนำและสนับสนุนนายกรัฐมนตรีในการดำเนินการในส่วนต่าง ๆ ของรัฐบาล.
 • นางสาวณหทัย ทิวไผ่งาม: ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เฝ้าดูแลและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารราชการและนโยบายการเมือง.
 • นายวราวุธ ยันต์เจริญ: ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงานและติดตามความคืบหน้าของโครงการและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ.
 • พลอากาศเอก สุรพล พุทธมนต์: ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีเพื่อให้คำแนะนำในด้านสากลและความมั่นคง.
 • นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ: ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรี มีหน้าที่ในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานราชการ.
 • นายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์: ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรี มีหน้าที่ในการปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับนโยบายและดำเนินงานในสาขาต่าง ๆ ของรัฐบาล.
 • นายภัณฑิล จงจิตรตระกูล: ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินการตามนโยบายการเมืองของรัฐบาล.
 • นายสิรภพ ดวงสอดศรี: ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรี เฝ้าดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารราชการ.
 • นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ: ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
 • นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ: ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งที่ปรึกษาราชการ มีบทบาทในการให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล.
การแต่งตั้งข้าราชการและบุคคลในตำแหน่งสำคัญที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
การแต่งตั้งข้าราชการและบุคคลในตำแหน่งสำคัญที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

V. วิดีโอเกี่ยวกับงาน มติ ค รม 26 กันยายน 2566


“โปรดทราบว่าข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอในบทความนี้นำมาจากแหล่งต่างๆ รวมถึง wikipedia.org และหนังสือพิมพ์อื่นๆ อีกหลายฉบับ แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ตาม แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าทุกสิ่งที่กล่าวถึงนั้นถูกต้องและไม่ได้เป็นเช่นนั้น ตรวจสอบแล้ว 100% ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณใช้ความระมัดระวังเมื่ออ่านบทความนี้หรือใช้เป็นแหล่งในการวิจัยหรือรายงานของคุณเอง”

Related Articles

Back to top button