Wedding Decoration in Viet Nam – Hoang Gia Wedding Decor

Royal Wedding Decoration top service in Viet Nam, we are the leading experts in the field wedding decoration. With long experience in this , along with a staff of professional, enthusiastic, creative unique ideas, Royal Wedding Decor is a great choice for a perfect wedding. You just do the bride and groom, Everything are our job.

HOÀNG GIA WEDDING DECORATION

Wedding Decoration chính là  trang trí tiệc cưới.

Hiện nay Hoàng Gia Wedding Planner nhận thực hiện lên ý tưởng, concept (chủ đề) trang trí cho tất cả các hạng mục tại nhà hàng. Thời gian thực hiện lên ý tưởng của bộ phận Wedding Planner là 07 ngày. Trong mỗi gói dịch vụ “TRANG TRÍ TIỆC CƯỚI” bao gồm các danh mục lớn bao gồm:
– Các gói dịch vụ trang trí cưới tại sảnh tiệc, khách sạn
– Các gói dịch vụ trang trí tiệc ngoài trời
– Các gói dịch vụ trang trí tại nhà riêng

Để biết thêm chi tiết các gói dịch vụ của chúng tôi bạn có thể xem tại đây: Các gói dịch vụ tại Hoàng Gia


♥ Chủ đề mới :


♥ Chủ đề liên quan :