Gold wedding them

trang-tri-tiec-cuoi-tuan-long-thuy-hang (8)

Tuấn Long – Thúy Hằng

trang-tri-tiec-cuoi-lan-huong-thuy-bien-nha-gai (11)

Lan Hương-Thùy Biên(P1)

trang-tri-dam-cuoi-tron-goi-tone-vang-dong-thumbar

Tuấn Hưng – Hạnh Hương