TRÁP SƠN MÀI (1)

Thời gian : 08/11/2017
Địa điểm : Âu Cơ
Lễ Ăn Hỏi 9 tráp sơn mài của cặp đôi Thành & Chi
Tráp lễ: HOÀNG GIA Wedding Planner
Photos: Linh Le Chi Photography

TRÁP SƠN MÀI VIP- GREEN (4)
♥ Chủ đề liên quan :